GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÁT BIỂU TẠI HN TỔNG KẾT NĂM 2014   


TRAO THƯỞNG CHO CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN TẠI HN   


 
Hệ thống văn phòng trực tuyến
Công ty Kim Loại Màu THÁI NGUYÊN